Trao doi ve bai tap

Go down

Trao doi ve bai tap

Bài gửi  MaiHoangGiang on Mon Mar 14, 2011 9:10 am

Hien nay trong lop van con nhieu ban chua biet thay gui bai tap, hoac da tai ve roi ma khong biet lam. Ban nao lam roi thi post bai len dien dan de moi nguoi tham khao, roi lam theo. Hy vong cac ban san sang chia se.
Dieu quan trong la khi lay bai cua nguoi khac ve cac ban phai tu lam lai cho hieu van de. Dung lay bai do ma nop cho thay.
Cam on rat nhieu.

MaiHoangGiang

Tổng số bài gửi : 1
Join date : 09/01/2011
Age : 27
Đến từ : Chau Thanh, An Giang

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

sao nó không chuyển update được ai bít chỉ giùm tui

Bài gửi  chilinh on Thu Mar 17, 2011 2:18 pm

class phuongthuc
{
private int mh;
private int mm;
private int ms;
public int Hour
{
get
{
return mh;
}
set
{


mh = value;


}
}
public int Minutes
{
get
{
return mm;
}
set
{
if (value == 60)
mm = 1;
return;
mm = value;
}
}
public int Second
{
get
{
return ms;
}
set
{
if (value == 60)
ms = 1;
return ;

ms = value;
}
}
public void hienthi(int Hour, int Minutes, int Second)
{
Console.WriteLine("ket qua {0}/{1}/{2}", Hour, Minutes, Second);
}
//public int kiemtra(int Hour)
//{
// if (value > 24)
// {
// Console.WriteLine("sai du lieu truyen vao kiem tra cu phap");
// }
// return Hour;


//}
//public int kiemtra(int Hour, int Minutes)
//{
// if (value== 60)
// {
// mh++;
// mm = 0;
// }
// else
// mm++;
// return Minutes;
//}
//public int kiem1tra(int Minutes,int Second)
//{
// if (value == 60)
// {
// mm ++;
// ms = 0;
// }
// else
// ms++;
// return Second;
//}
static void Main(string[] args)
{
try
{
int b, c, d;
phuongthuc a = new phuongthuc();
Console.WriteLine("moi ban nhap vao Hour");
b = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("moi ban nhap vao Minutes");
c = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("moi ban nhap vao Second");
d = int.Parse(Console.ReadLine());
a.hienthi(b, c, d);
Console.WriteLine("sau khi chuyen gio:");
a.hienthi(b, c, d);
http://a.kiemtra(b);
http://a.kiemtra(b, c);
http://a.kiem1tra(c,d);
http://a.hienthi(b,c,d);
Console.ReadLine();
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine("loi cu phap",ex.Message,ex.ToString());
}
}
lol! lol! lol!
avatar
chilinh

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 10/01/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Không hiểu được vấn đề cần sửa

Bài gửi  nguyenan on Thu Mar 17, 2011 7:12 pm

Không chuyển update là sao nói rõ hơn xem , không hiểu được vấn đề ~~"
avatar
nguyenan

Tổng số bài gửi : 27
Join date : 04/01/2011
Age : 27
Đến từ : Việt Nam

Xem lý lịch thành viên http://dh10th.co.cc

Về Đầu Trang Go down

Re: Trao doi ve bai tap

Bài gửi  LoveIT on Fri Mar 18, 2011 9:18 pm

chilinh tham khảo code này xem sao. các hàm còn lại ông tự làm lấy. để có 1 chương trình hoàn chỉnh ông phải xây dựng thêm 1 số hàm nữa ví dụ hàm chuẩn hóa thời gian chẳng hạn. học lập trình là phải DEBUG, bắt lỗi, xử lí lỗi thì mới khá nỗi nga.Code:
class CTime
    {
        private int m_Hour;
        private int m_Minute;
        private int m_Second;

        //Properties
        public int SECOND
        {
            get { return m_Second; }
            set
            {
                if (value < 0 || value > 60)
                    Console.WriteLine("Giay khong hop le!");
                else
                    m_Second = value;
            }
        }

        public int MINUTE
        {
            get { return m_Minute; }
            set
            {
                if (value < 0 || value > 60)
                    Console.WriteLine("Phut khong hop le!");
                else
                    m_Minute = value;
            }
        }

        public int HOUR
        {
            get { return m_Hour; }
            set
            {
                if (value < 0 || value > 24)
                    Console.WriteLine("Gio khong hop le!");
                else
                    m_Hour = value;
            }
        }

       
        /* cac contructor */
        //o   Hàm tạo không đối số
        public CTime()
        {
            m_Hour = 0;
            m_Minute = 0;
            m_Second = 0;
        }
        //o   Hàm tạo với đối số là CTime
        public CTime(CTime Time)
        {         
            m_Hour = Time.m_Hour;
            m_Minute = Time.m_Minute;
            m_Second = Time.m_Second;
        }
        //o   Hàm tạo với các đối số Hour, Second, Minute
        public CTime(int Hour, int Second, int Minute)
        {
            m_Hour = Hour;
            m_Minute = Minute;
            m_Second = Second;
        }
        //o   Hàm tạo với đối số là System.DateTime. (lấy giờ hiện tại)
        public CTime(DateTime dt)
        {
            m_Hour = dt.Hour;
            m_Minute = dt.Minute;
            m_Second = dt.Second;
        }
        //Tăng lên 1 giờ
        public void IncHour()
        {
            m_Hour++;
        }
        //Giảm xuống 1 giờ
        public void DecHour()
        {
            m_Hour--;
        }

        public void IncMinute()
        {
            m_Minute++;
        }

        public void DecMinute()
        {
            m_Minute--;
        }

        public void IncSecond()
        {
            m_Second++;
        }

        public void DecSecond()
        {
            m_Second--;
        }
        //Tăng lên n giờ
        public void IncHour(int n)
        {
            m_Hour += n;
        }
        //Giảm xuống n giờ
        public void DecHour(int n)
        {
            m_Hour -= n;
        }

        public void IncMinute(int n)
        {
            m_Minute += n;
        }

        public void DecMinute(int n)
        {
            m_Minute -= n;
        }

        public void IncSecond(int n)
        {
            m_Second += n;
        }

        public void DecSecond(int n)
        {
            m_Second -= n;
        }
        //Kiểm tra giờ hợp lệ 0..23
        public bool IsHour()
        {
            if (m_Hour < 0 || m_Hour > 24)
                return false;
            else
                return true;
        }

        public bool IsMinute()
        {
            if (m_Minute < 0 || m_Minute > 60)
                return false;         
            return true;
        }

        public bool IsSecond()
        {
            if (m_Second < 0 || m_Second > 60)
                return false;           
            return true;
        }
        //Trước đó 1 giờ
        public CTime PreHour()
        {
            m_Hour--;
            return this;
        }
        //Giờ kế tiếp
        public CTime NextHour()
        {
            m_Hour++;
            return this;
        }

        public CTime PreMinute()
        {
            m_Minute--;
            return this;
        }

        public CTime NextMinute()
        {
            m_Minute++;
            return this;
        }

        public CTime PreSecond()
        {
            m_Second--;
            return this;
        }

        public CTime NextSecond()
        {
            m_Second++;
            return this;
        }
        //Trước đó n giờ
        public CTime PreHour(int n)
        {
            m_Hour -= n;
            return this;
        }
        //n giờ kế tiếp
        public CTime NextHour(int n)
        {
            //m_Hour += n;
            IncHour(n);
            return this;
        }

        public CTime PreMinute(int n)
        {
            m_Minute -= n;
            return this;
        }

        public CTime NextMinute(int n)
        {
            m_Minute += n;
            return this;
        }

        public CTime PreSecond(int n)
        {
            m_Second -= n;
            return this;
        }

        public CTime NextSecond(int n)
        {
            m_Second += n;
            return this;
        }
        //Giây thứ mấy trong giờ.
        public int SecondOrderInHour()
        {
            return this.m_Second;
        }
        //Khoảng cách giờ.
        public int HourDistance(CTime time)
        {
            return Math.Abs(m_Hour - time.m_Hour);
        }

        public void Printf()
        {
            Console.WriteLine("{0}:{1}:{2}",m_Hour,m_Minute,m_Second);
        }

    }

LoveIT

Tổng số bài gửi : 15
Join date : 16/01/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Thank LOVEIT

Bài gửi  chilinh on Sun Mar 20, 2011 7:40 am

loveIt đúng ý tao đó cheers
avatar
chilinh

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 10/01/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Trao doi ve bai tap

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết