Thuchanh06

Go down

Thuchanh06

Bài gửi  levientrinh_10TH on Sun Jan 09, 2011 5:43 pm

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Thuchanh06
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Ban nhap so nhan vien Worker");
int w = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Ban nhap so nhan vien TimeWorker");
int tw = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Ban nhap so nhan vien Manager");
int m = int.Parse(Console.ReadLine());
CWorker[] w1 = new CWorker[w];
CTimeWorker[] tw1 = new CTimeWorker[tw];
CManager[] m1 = new CManager[m];
for (int i = 0; i < w; i++)
{
Console.WriteLine("Ban nhap thong tin nhan vien Worker");
Console.WriteLine("Ban nhap thong tin nhan vien thu " + (i + 1));
w1[i] = new CWorker();
w1[i].nhapWorker();
}
for (int i = 0; i < tw; i++)
{
Console.WriteLine("Ban nhap thong tin nhan vien TimeWorker");
Console.WriteLine("Ban nhap thong tin nhan vien thu " + (i + 1));
tw1[i] = new CTimeWorker();
tw1[i].nhapTimeWorker();
}
for (int i = 0; i < m; i++)
{
Console.WriteLine("Ban nhap thong tin nhan vien Manager");
Console.WriteLine("Ban nhap thong tin nhan vien thu " + (i + 1));
m1[i] = new CManager();
m1[i].nhapManager();
}
Console.WriteLine("Thong tin nhan vien Worker ban da nhap");
for (int i = 0; i < w; i++)
{
w1[i].xuatWorker();
Console.WriteLine("Luong: " + w1[i].tinhluong());
}
Console.WriteLine("Thong tin nhan vien TimeWorker ban da nhap");
for (int i = 0; i < tw; i++)
{
tw1[i].xuatTimeWorker();
Console.WriteLine("Luong: " + tw1[i].tinhluong());
}
Console.WriteLine("Thong tin nhan vien Manager ban da nhap");
for (int i = 0; i < m; i++)
{
m1[i].xuatManager();
Console.WriteLine("Luong: " + m1[i].tinhluong());
}
Console.ReadLine();
}
}
}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Thuchanh06
{
class CManager:CNhanVien
{
float luongCoBan;
float heSoLuong;
public void nhapManager()
{
nhap();
Console.WriteLine("Nhap luong co ban");
luongCoBan = float.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Nhap he so luong");
heSoLuong = float.Parse(Console.ReadLine());
}
public void xuatManager()
{
xuat();
Console.WriteLine("Luong co ban: " + luongCoBan);
Console.WriteLine("He so luong: " + heSoLuong);
}
public override double tinhluong()
{
return luongCoBan*heSoLuong;
}
}
}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Thuchanh06
{
class CTimeWorker:CNhanVien
{
int soNgayCong;
public void nhapTimeWorker()
{
nhap();
Console.WriteLine("Nhap so ngay cong");
soNgayCong = int.Parse(Console.ReadLine());
}
public void xuatTimeWorker()
{
xuat();
Console.WriteLine("So ngay cong: " + soNgayCong);
}
public override double tinhluong()
{
return soNgayCong * 50000;
}
}
}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Thuchanh06
{
class CWorker:CNhanVien
{
int soSanPham;
public void nhapWorker()
{
nhap();
Console.WriteLine("Nhap so san pham ");
soSanPham = int.Parse(Console.ReadLine());
}
public void xuatWorker()
{
xuat();
Console.WriteLine("So san pham: " + soSanPham);
}
public override double tinhluong()
{
return soSanPham * 2000;
}
}
}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Thuchanh06
{
class CNhanVien
{
String hoTen;
String ngSinh;
String dChi;
public void nhap()
{
Console.WriteLine("Ban nhap ho ten cua nhan vien ");
hoTen = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Ban nhap ngay sinh cua nhan vien ");
ngSinh = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Ban nhap dia chi cua nhan vien ");
dChi = Console.ReadLine();
}
public void xuat()
{
Console.WriteLine("Ho ten: " + hoTen);
Console.WriteLine("Ngay sinh: " + ngSinh);
Console.WriteLine("Dia chi: " + dChi);

}
public virtual double tinhluong()
{
return 0;
}
}
}

Bạn nào không hiểu cứ hỏi tôi sẽ giải đáp


avatar
levientrinh_10TH

Tổng số bài gửi : 30
Join date : 05/01/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết